Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Jak podzielić majątek po rozwodzie i uniknąć konfliktu? 


Zapadła nieodwołalna decyzja: wasze drogi się rozeszły, co ma potwierdzić rozwód. Aby jednak rozpocząć nowe, wolne od dawnych zmartwień życie, należy zadbać o kwestie finansowe i majątkowe. Jak dokonać podziału majątku, aby jego rezultat był satysfakcjonujący? I jak przeprowadzić podział majątku, gdy do głosu dochodzą silne emocje?

Jak podzielić majątek?

Istnieją trzy główne sposoby na to, aby podzielić majątek wspólnie zgromadzony przez lata małżeństwa. Pierwszym z nich jest dokonanie podziału podczas sprawy rozwodowej. Drugim sposobem jest spisanie odpowiedniej umowy, w której ustalamy, w jaki sposób majątek zostanie podzielony. Ostatnim, trzecim sposobem podziału majątku, jest rozpoczęcie odrębnego postępowania, w którym to sąd orzeka, jak zostanie podzielony majątek byłych małżonków. Co możemy zrobić, by wszystkie te działania przebiegły szybko i nie obciążyły nas pod względem emocjonalnym? Bardzo ważna jest rozmowa o naszych oczekiwaniach, przeprowadzona na neutralnym gruncie i bez emocji. Dzięki niej możliwe będzie skorzystanie z najbardziej ugodowego rozwiązania, czyli umowy. Pozwoli nam to uniknąć długotrwałych batalii sądowych i zmniejszy poniesione koszty. Jeśli jednak jesteśmy zmuszeni do wybrania opcji trzeciej, musimy zadbać o kilka elementów. Przede wszystkim warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy doskonale znają przepisy prawne. Istotne jest także określenie, co stanowi nasz majątek osobisty, a co zaliczamy do tzw. majątku wspólnego. Kolejny element to powołanie odpowiednich świadków, którzy posiadają informacje na ten temat - ważna jest jakość ich słów, nie ilość. I ostatni, nie mniej ważny czynnik: szczerość wobec pełnomocnika. To ona pozwoli nam uzyskać najkorzystniejsze orzeczenie Sądu. 

O czym pamiętać? 

Zastanawiając się nad podziałem majątku po rozwodzie, warto pamiętać, że sądy są bezstronne i podejmują decyzje na podstawie zebranych dowodów. Dlatego kierując sprawę do Sądu, musimy liczyć się z orzeczeniem, które nie zawsze zadowoli obie strony. Jest tak szczególnie w przypadku nieruchomości, które są trudne do podziału. Często zdarza się, że wypracowany poprzez mediację kompromis daje lepsze rezultaty, niż korzystanie z postanowień sądów. Kwestię podziału majątku warto zakończyć jak najszybciej, ponieważ nie ulega ona przedawnieniu. Nawet wiele lat po rozwodzie druga strona może zażądać swojego udziału w majątku wspólnym.

Wróć