Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Prawo rodzinne - rozwód, podział majątku, alimenty - Katowice, Rocibórz

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się prawem rodzinnym i zapewnia reprezentacją klienta w postępowaniach sądowych w sprawach majątkowych, rodzinnych i pokrewnych.

Prawo rodzinne najogólniej definiując, to dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki pomiędzy członkami rodziny, jak i osobami trzecimi. Dotyczy zarówno spraw majątkowy, jak i niemajątkowych. Prawo rodzinne w naszym kraju reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny.

Pomoc prawna w sprawach majątkowych i rodzinnych

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym i jest przygotowana do udzielania pomocy prawnej we wszystkich sprawach rodzinnych i majątkowych. Dotyczą one przede wszystkim spraw małżeńskich, władzy rodzicielskiej, adopcji i kurateli nad dziećmi, obowiązków alimentacyjnych, spraw spadkowych oraz różnych innych pokrewnych kwestii.

Efektywnie uczestniczę jako adwokat w sprawach rozwodowych, prowadząc mediacje i negocjacje rozwodowe oraz składam pozwy o separacje. Na zlecenie stron przygotowuję pozwy i reprezentuję klientów w sądzie. Zajmuję się sprawami majątkowymi w rodzinie. Uczestniczę w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków i w podziale majątku wspólnego. Przeprowadzam sprawy alimentacyjne oraz podejmuję się spraw związanych ze spadkami, testamentami i zachowkiem.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw o:

  • rozwód i unieważnienie małżeństwa,
  • separację,
  • powierzenie i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
  • alimenty (ustalenie wysokości alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.