Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Prawo cywilne – Katowice, Racibórz

Prawo polskie składa się z kilku gałęzi. Jedną z nich jest prawo cywilne. Obejmuje ono stosunki majątkowe i niemajątkowe między podmiotami równorzędnymi, tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, ale posiadającymi osobowość prawną. W ramach tej gałęzi prawa współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi, jak i podmiotami gospodarczymi, w przypadku których szczególnie istotne mogą okazać się takie działy, jak prawo pracy normujące stosunki między pracownikiem a pracodawcą czy prawo handlowe. Działalność naszej kancelarii obejmuje cały Śląsk, większość spraw prowadzimy jednak w okolicach Katowic i Raciborza.

Czynności prawne podejmowane w ramach prawa cywilnego

Nasza kancelaria od wielu lat współpracuje z klientami, służąc im doradztwem z zakresu prawa cywilnego i reprezentowaniem ich w sprawach toczących się na sali sądowej. Nasza działania polegają w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego, sporządzaniu projektów umów,
  • doradztwie i reprezentowaniu klientów na każdym etapie postępowania sądowego,
  • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi.

Głównym przedmiotem działania kancelarii są natomiast następujące kategorie spraw:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • podział majątku wspólnego,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • sprawy o zapłatę,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne.