Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Tomasza Polaczy zapewnia wszechstronną pomoc prawną w ramach prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnoskarbowego.

Czym jest prawo karne? Jest to zbiór przepisów prawa określający odpowiedzialność karną za czyny zabronione groźbą kary kryminalnej. Prawo karne dzieli się na prawo materialne, formalne lub procesowe, wykonawcze, skarbowe, wojskowe, postępowania w sprawach nieletnich i prawo wykroczeń.

Jaki jest zakres naszych usług?

Nasza kancelaria prawna może pochwalić się dużą sprawnością w prowadzeniu spraw oraz wysokimi kompetencjami do reprezentowania klientów przed sądami. Zapewniamy jak najlepszą obronę interesów oskarżonego. Reprezentujemy klienta przed organami ścigania i prokuraturą na etapie postępowania przygotowawczego. Uczestniczymy w przesłuchaniach, jesteśmy obecni podczas stawiania zarzutów, a także bierzemy udział w posiedzeniach rozpatrujących wniosek o zastosowanie aresztu.

Pomagamy przy opracowywaniu pism procesowych oraz w przygotowaniu kasacji, zażaleń i apelacji. Zajmujemy się sprawami o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o ułaskawienie, występujemy do sądu o warunkowe zwolnienie lub o przerwę w odbywaniu kary więzienia.

Podejmujemy się sporządzania prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowania oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym przed sądami. Świadczymy wielu innych usług związanych z prawem karnym, wykroczeń i karnoskarbowym.

Nasza oferta pomocy prawnej:

  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
  • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
  • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
  • sprawy o ułaskawienie,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym.