Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Sprawy karne gospodarcze i skarbowe – Katowice, Racibórz

Prawo karne obejmuje zbiór przepisów prawnych określających odpowiedzialność karną za czyny zabronione groźbą kary kryminalnej. Prawo karne dzieli się na prawo materialne, formalne lub procesowe, wykonawcze, skarbowe, wojskowe, postępowania w sprawach nieletnich i prawo wykroczeń. Nasza kancelaria od wielu lat zapewnia wszechstronną pomoc prawną w ramach prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnoskarbowego. Współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorstwami z całego Śląska – głównie z okolic Katowic i Raciborza.

Sprawy karne gospodarcze

W ramach naszej działalności oferujemy pomoc prawną w zakresie obrotu gospodarczego. Obejmuje ona m.in. doradztwo prawne dla przedsiębiorców, które pozwala na oszacowanie ryzyka planowanego przedsięwzięcia i określenie jego zgodności z obowiązującymi przepisami. W przypadku zaniechania odpowiednich czynności chroniących działalność przed bezprawnymi przedsięwzięciami może dojść do popełnienia przestępstwa. Sprawy karne gospodarcze, którymi się zajmujemy, dotyczą m.in.:

 • handlu podrobionymi towarami,
 • plagiatu,
 • prania brudnych pieniędzy,
 • korupcji,
 • wyłudzenia odszkodowań,
 • przestępstw przeciwko ochronie informacji.

Sprawy karne skarbowe

Inną kategorią spraw podejmowanych przez nas w ramach prawa karnego są sprawy karne skarbowe. Dotyczą one naruszania norm ustanowionych w polskim prawie podatkowym, a w szczególności wyłudzenia podatku, uchylania się od obowiązku podatkowego, oszustw celnych czy przekłamań w deklaracji podatkowej. W ramach usług naszej kancelarii mogą Państwo skorzystać z fachowego doradztwa i pomocy prawnej w czasie postępowania.

Usługi prawne świadczone w ramach prawa karnego

Nasza kancelaria prawna może pochwalić się dużą sprawnością w prowadzeniu spraw oraz wysokimi kompetencjami do reprezentowania klientów przed sądami. Zapewniamy jak najlepszą obronę interesów oskarżonego. Reprezentujemy klienta przed organami ścigania i prokuraturą na etapie postępowania przygotowawczego. Uczestniczymy w przesłuchaniach, jesteśmy obecni podczas stawiania zarzutów, a także bierzemy udział w posiedzeniach rozpatrujących wniosek o zastosowanie aresztu.

Pomagamy przy opracowywaniu pism procesowych oraz w przygotowaniu kasacji, zażaleń i apelacji. Zajmujemy się sprawami o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o ułaskawienie, występujemy do sądu o warunkowe zwolnienie lub o przerwę w odbywaniu kary więzienia.

Podejmujemy się sporządzania prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowania oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym przed sądami. Świadczymy wielu innych usług związanych z prawem karnym, prawem wykroczeń i prawem karnoskarbowym.

Nasza oferta pomocy prawnej w ramach prawa karnego obejmuje:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • pomoc prawną w sprawach o ułaskawienie,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym.