Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Oferta specjalizacji i usług adwokackich

Nasza kancelaria adwokacka jest po to, by służyć klientom. Działamy na terenie Śląska, ze szczególnym naciskiem na Katowice i Racibórz, ale również zapraszamy wszystkich zainteresowanych poradami prawnymi z naszego regionu.

Pomoc prawna dla osób fizycznych

Zapewnimy rzetelną pomoc prawną osobom fizycznemu we wszystkich kwestiach prawnych. Świadczmy kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnoskarbowego. Zajmujmy się takim kwestiami jak prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego, obroną w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz wielu innych sytuacjach.

Podejmujemy na rzecz klientów szeregu czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegających na udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego, sporządzaniu projektów umów, doradztwie i reprezentowaniu na każdym etapie postępowania sądowego oraz sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania klientów przed sądami powszechnym.

Pomagamy w rozwiązywaniu spraw w zakresie prawa rodzinnego. Zapewniamy reprezentację klienta w postępowaniu sądowym, sporządzamy umowy majątkowe, zajmujemy się rozwodami, separacjami, alimentami oraz wszystkimi innymi sprawami rodzinnymi.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Oferujemy przedsiębiorcom dużym i mniejszym korzystną współpracę w ramach obsługi prawnej. Zajmujemy się zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów działalności gospodarczej oraz między innymi prowadzeniem postępowań uproszczonych, upominawczych i nakazowych. Świadczymy usługi doradztwa prawnego i przygotowujemy projekty uchwał. Sporządzamy i opiniujemy umowy gospodarcze oraz wykonujemy szereg innych usług w tej dziedzinie.

Zajmujemy się także kwestiami związanymi z windykacją należności oraz uczestniczymy w obrocie nieruchomościami. Zapraszamy do wnikliwej analizy naszej oferty.

Prawo Karne

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnoskarbowego, które obejmują między innymi:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego
  prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i o wykroczenia
  w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika
  pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie
  wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego
  zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie
  oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym.

Prawo cywilne

Kancelaria podejmuje na rzecz klientów szereg czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego, sporządzaniu projektów umów,
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania sądowego,
 • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnym.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, pomaga w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradza w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw o:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa,
 • separację,
 • powierzenie i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
 • alimenty (ustalenie wysokości alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej.

Oferowane usługi obejmują między innymi:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące m.in. konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym:

 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości,
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania.

Windykacja

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach windykacji należności. Powyższy obszar działalności obejmuje między innymi sporządzanie wezwań do zapłaty, projektowanie ugód, negocjacje przedsądowe, sporządzanie pozwów oraz reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym przed komornikiem.