Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Oferta specjalizacji i usług adwokackich – Katowice, Racibórz

Nasza kancelaria istnieje po to, by służyć klientom. Działamy na terenie Śląska, ze szczególnym naciskiem na Katowice i Racibórz. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną. Zajmujemy się sprawami obejmującymi wszystkie gałęzie prawa. Współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi, jak i podmiotami gospodarczymi. Zajmujemy się nie tylko reprezentacją klientów przed sądem, ale również udzielaniem porad prawnych. Z doradztwa szczególnie chętnie korzystają m.in. przedsiębiorcy, którzy dzięki niemu mogą ustrzec się przed ryzykownymi czy nieprzepisowymi przedsięwzięciami, które mogą prowadzić np. do wszczęcia spraw karnych gospodarczych.

Pomoc prawna dla osób fizycznych

W ramach naszych usług prawnych świadczonych osobom fizycznym mogą Państwo skorzystać m.in. z doradztwa w zakresie prawa rodzinnego i innych gałęzi prawa. Zajmujmy się również takimi kwestiami, jak prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego, obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i sprawach o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Do każdej sprawy podchodzimy w pełni indywidualnie.

Nasza kancelaria wspomaga klientów również w kwestii zawiłych formalności prawnych. Jesteśmy w stanie w sposób rzeczowy i klarowny wyjaśnić klientowi jego sytuację prawną i obowiązujące przepisy. Zajmujemy się również sporządzaniem umów, pozwów, pism procesowych.

Kompleksowa obsługa prawna

Świadczone przez nas usługi prawne skierowane są również do właścicieli przedsiębiorstw – zarówno tych większym, jak i dopiero rozwijających swą działalność. Zajmujemy się zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów działalności gospodarczej. Wśród podejmowanych przez nas czynności znajduje się również prowadzenie postępowań uproszczonych, upominawczych i nakazowych. Udzielamy także specjalistycznych porad prawnych, które pozwalają uniknąć nieprzemyślanych przedsięwzięć czy inwestycji, a tym samym chronić pozycję, majątek i dobre imię firmy. Przygotowujemy również projekty uchwał. Sporządzamy i opiniujemy umowy gospodarcze oraz wykonujemy szereg innych usług w tej dziedzinie.

Prawo Karne

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnoskarbowego, które obejmują między innymi:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego
  prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i o wykroczenia
  w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika
  pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie
  wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego
  zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie
  oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym.

Prawo cywilne

Kancelaria podejmuje na rzecz klientów szereg czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegające na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego, sporządzaniu projektów umów,
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania sądowego,
 • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnym.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, pomaga w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradza w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw o:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa,
 • separację,
 • powierzenie i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
 • alimenty (ustalenie wysokości alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej.

Oferowane usługi obejmują między innymi:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące m.in. konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym:

 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości,
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania.

Windykacja

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach windykacji należności. Powyższy obszar działalności obejmuje między innymi sporządzanie wezwań do zapłaty, projektowanie ugód, negocjacje przedsądowe, sporządzanie pozwów oraz reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym przed komornikiem.