Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Prawo rodzinne – Katowice, Racibórz

Prawo rodzinne, najogólniej definiując, to dział regulujący stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki zarówno pomiędzy członkami rodziny, jak i osobami trzecimi. Dotyczy ono spraw majątkowych i niemajątkowych. Prawo rodzinne w naszym kraju reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się prawem rodzinnym i zapewnia reprezentacją klienta w postępowaniach sądowych w sprawach majątkowych, rodzinnych i pokrewnych. Współpracujemy z klientami z całego Śląska, większość spraw realizujemy jednak na terenie Katowic i Raciborza.

Zasady prawa rodzinnego

Przepisy prawa rodzinnego dotyczą w dużej mierze, bezpośrednio lub pośrednio, dzieci. Szczególną wagę przykłada się więc do zapewnienia im bezpieczeństwa i podejmowania wszelkich decyzji z dbałością o ich dobro. Jest ono wyznacznikiem nie tylko spraw adopcyjnych czy alimentacyjnych, ale również spraw rozwodowych rodziców – sytuacja, w której w wyniku rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków, jest przesłanką dla sądu do jego nieudzielenia. W ramach prawa rodzinnego wyróżnia się kilka podstawowych zasad, które mają na celu odpowiednie zabezpieczenie stosunków w rodzinie. Wśród nich można wskazać m.in.:

  • zasadę dobra dziecka,
  • zasadę ochrony rodziny,
  • zasadę uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych.

Pomoc prawna w sprawach majątkowych i rodzinnych

Nasza kancelaria jest przygotowana do udzielania pomocy prawnej we wszystkich sprawach rodzinnych oraz majątkowych. Dotyczą one przede wszystkim spraw małżeńskich, władzy rodzicielskiej, adopcji i sprawowania kurateli nad dziećmi, obowiązków alimentacyjnych, spraw spadkowych oraz różnych innych kwestii pokrewnych. W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim zabezpieczeniem interesów klienta oraz obowiązującą nas etyką zawodową.

Efektywnie uczestniczymy jako adwokaci w sprawach rozwodowych, prowadząc mediacje i negocjacje rozwodowe, oraz składamy pozwy o separacje. Na zlecenie stron przygotowujemy pozwy i reprezentujemy klientów w sądzie. Zajmujemy się sprawami majątkowymi w rodzinie. Uczestniczymy w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków i w podziale zgromadzonych wspólnie dóbr. Podejmujemy się spraw związanych ze spadkami, testamentami i zachowkiem.

Głównym przedmiotem działania naszej kancelarii są następujące kategorie spraw o:

  • rozwód i unieważnienie małżeństwa,
  • separację,
  • powierzenie i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
  • alimenty (ustalenie wysokości alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Zapewniamy, że do każdej ze spraw podchodzimy w pełni indywidualnie. Zachowujemy odpowiedni poziom profesjonalizmu i dbamy o przestrzeganie obowiązujących nas zasad etyki zawodowej. Mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszej kancelarii w Katowicach.