Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Co to jest sprawa karna?


Jesteś podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym? A może zostałeś wezwany na świadka? W takim razie z pewnością poszukujesz informacji na temat spraw karnych. Poniżej dowiesz się, czym w ogóle jest postępowanie karne, co może być jego przedmiotem, a przede wszystkim – z jakimi konsekwencjami może się wiązać.

Sprawa karna – co to takiego?

Najprościej mówiąc, sprawa karna to postępowanie, które toczy się w związku z naruszeniem przepisów karnych. Wyróżnia się jego następujące etapy:

  • przygotowawczy – śledztwo prowadzone przez prokuratora lub dochodzenie prowadzone przez Policję (niekiedy jest ono jednak przejmowane przez prokuratora);
  • główny – rozpoznawany przez sąd I instancji;
  • odwoławczy – rozpoznawany przez sąd II instancji w ramach zaskarżenia pierwszego orzeczenia;
  • wykonawczy – polegający na realizacji orzeczenia sądowego.

Jako adwokat z Raciborza pragnę zaznaczyć, że takie sprawy mogą dotyczyć nie tylko czynów zabronionych uregulowanych w Kodeksie karnym, ale także w innych aktach prawnych, takich jak np. Kodeks karny skarbowy, Kodeks wykroczeń, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i wiele innych. Lwia część ustaw uwzględnia bowiem przepisy karne.

Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie karnej?

W toku postępowania sądowego sąd bada, czy oskarżony dopuścił się zarzucanych mu czynów oraz, czy na podstawie obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność karną. Proces może budzić wiele negatywnych emocji, w tym duży stres, dlatego warto skorzystać z pomocy obrońcy. Oskarżony może wnioskować o pełnomocnika z urzędu lub wybrać go samodzielnie.

Katalog kar za popełnienie przestępstwa określa art. 36 Kodeksu karnego. Są to kolejno grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności.

Wróć