Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Główne różnice między rozwodem a separacją


Nawet małżeństwa, które przez lata były ze sobą szczęśliwe, mogą z czasem napotkać problemy, które spowodują rozluźnienie łączącej ich więzi. Pewne kwestie udaje się rozwiązać, jednak niektóre z nich okazują się zbyt poważne. Gdy sytuacja jest krytyczna, zastanawiamy się, co zrobić. Czy dobrym rozwiązaniem będzie rozwód? A może separacja? I w końcu, jaka jest różnica między tymi opcjami?

Separacja a rozwód - porównanie

Główna różnica pomiędzy rozwodem a separacją to ich wpływ na łączącą małżonków więź, pojmowaną w ujęciu prawnym. Rozwód kończy związek w sposób definitywny, dlatego decyzja o nim powinna zostać podjęta po pełnym namyśle. To rozwiązanie, od którego nie ma odwołania, a jego skutki odczuwamy przez wszystkie kolejne lata. Jak przedstawia się ta  kwestia jeśli chodzi o separację? Chociaż separacja także wymaga odpowiednich kroków prawnych, to nie dochodzi do trwałego zerwania węzła małżeńskiego. Można powiedzieć, że jest to rozwiązanie pośrednie: nasze życie biegnie już osobno, jednak pozostajemy w związku małżeńskim, w związku z czym mamy pewne prawa i obowiązki z tego wynikające. Należy jednak pamiętać, że w przypadku separacji nie możemy zawrzeć małżeństwa z inną osobą - w świetle przepisów dalej posiadamy przecież współmałżonka. Inne są również przesłanki niezbędne do uzyskania rozwodu i separacji. Aby uzyskać orzeczenie o separacji, musimy udowodnić zupełny rozkład pożycia. Natomiast w przypadku rozwodu musimy wykazać, że rozkład pożycia jest także trwały, co oznacza, że nie istnieją szanse na jego wznowienie. 

Inne różnice

Jak już wspomnieliśmy, rozwód niesie za sobą trwałe skutki. Natomiast separacja może zostać zniesiona orzeczeniem sądu, jeśli małżonkowie odnaleźli wspólny język i chcą do siebie wrócić. Wszelkie skutki prawne wydanej wcześniej decyzji są uchylane, a małżonkowie stają się na powrót pełnoprawnymi partnerami. Inna różnica między rozwodem, a separacją jest taka, że w przypadku orzeczenia separacji małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko, nie może powrócić do swojego wcześniejszego nazwiska. Dodatkowo przepisy wskazują, że łącząca małżonków więź zobowiązuje ich do wzajemnej pomocy, mimo, że pozostają oni w prawnej separacji. Szczególne okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę to między innymi nagła choroba, kalectwo, czy ubóstwo. 

Wróć