Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Jak przeprowadzić podział majątku?


Wiele aktywów podlega współwłasności. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, w których niezbędne jest jej zniesienie, a tym samym i podział majątku. Dotyczy to w szczególności małżeńskiej wspólności majątkowej, rozwiązywanej na mocy rozwodu. Poniżej przeczytasz, na czym polega taki proces oraz jakie masz w tym zakresie możliwości.

Czym jest podział majątku?

Podział majątku to proces, w którym aktywa będące współwłasnością są rozdzielane między dwie lub więcej stron (współwłaścicieli). Może to obejmować fizyczne przedmioty, takie jak nieruchomości czy pojazdy, a także aktywa niematerialne, takie jak akcje, obligacje, konta bankowe i inne instrumenty finansowe. W przypadku małżonków są to jednak nie pojedyncze dobra, a cały majątek. Jego podział jest często konieczny, gdy zaistnieje spór między stronami o własność lub gdy majątek musi być podzielony między spadkobierców.

Podział majątku sądowy a umowny

Podział majątku może być dokonany sądownie lub umownie. Sądowy podział majątku ma miejsce, gdy sąd decyduje o tym, jak podzielić majątek pomiędzy strony zaangażowane w spór. Umowny podział majątku może nastąpić, gdy dwie strony zgadzają się co do sposobu podziału majątku i tym samym nie ma konieczności angażowania sądu. Ten rodzaj podziału jest często stosowany w ramach postępowania rozwodowego.

Na jaką formę podziału majątku warto się zdecydować?

Jako prawnik z Katowic mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dla osób szukających szybszego rozwiązania sporu umowny podział może być najlepszą opcją, ponieważ nie wymaga zaangażowania sądu i może być przeprowadzony stosunkowo szybko. Jednakże, jeśli istnieje niezgoda między stronami, wówczas podział sądowy może być konieczny, aby dojść do konsensusu.

Wróć