Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy karnej?


Skuteczna obrona byłaby niemożliwa bez dostępu do akt. Znajdują się w nim bowiem wszelkie dokumenty powiązane z daną sprawą, w tym między innymi zapisy tekstowe, dźwiękowe, fotografie i wiele innych. Stanowią zbiór informacji co do przebiegu danego postępowania, łącznie z podjętymi czynnościami i dotychczasowymi ustaleniami.

Kto może mieć dostęp do akt sprawy karnej?

Podmioty, które są uprawnione do przeglądania akt, zostały wskazane w art. 156 §1 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z brzmieniem przepisu, są to:

  • strony,
  • obrońcy,
  • pełnomocnicy,
  • przedstawiciele ustawowi.

Powyższe osoby mają prawo zarówno do przeglądania zebranej dokumentacji, jak i sporządzania jej odpisów i kopii. Zajmując się m.in. sprawami karnymi gospodarczymi w Katowicach, uważamy, że dokładne zapoznanie się z aktami jest zupełną podstawą rzetelnego przygotowania do sprawy.

Jak można uzyskać wgląd do akt sprawy w postępowaniu karnym?

Aby zyskać możliwość przeglądania akt sprawy, należy złożyć wniosek o wgląd do akt. Zdecydowana większość sądów udostępnia odpowiedni wzór na swoich stronach internetowych. W piśmie należy wskazać miejscowość i datę, dane wnioskodawcy, sygnaturę sprawy, nazwę i numer wydziału, a także zwięzłe żądanie (np. „Zwracam się z prośbą o udostępnienie akt sprawy…”).

Akta można przeglądać w sądowej czytelni pod nadzorem pracownika sądu. Jeżeli zamierzasz wykonywać fotografie dokumentów, powinieneś wskazać to w treści wniosku. Pamiętaj, że dokonywanie kopii oraz odpisów wiąże się z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty.

Warto zaznaczyć, że sąd nie może odmówić wglądu do akt osobom, które są wymienione we wspomnianym powyżej przepisie. Z tego względu zachęcamy, aby w trosce o własny interes, korzystać z przysługującego uprawnienia.

Wróć