Godziny otwarcia: wt-czw - od 15:00 do 17:00 | Po uprzednim ustaleniu telefonicznym możliwe ustalenie spotkania w innym terminie.

W jakich sytuacjach można unieważnić małżeństwo?


Liczba rozwodów oraz separacji z roku na rok rośnie. Według danych statystycznych co trzecie małżeństwo w Polsce bierze rozwód. Polskie prawo dopuszcza unieważnienie małżeństwa z kilku powodów. Muszą ku temu być ściśle określone przesłanki. Sąd nie rozpatruje tego pod względem wspólnego pożycia, zdrady, czy winy którejkolwiek strony. W przypadku unieważnienia małżeństwa, nie ma to znaczenia. Analizując dokumentacje, sąd skupia się na podstawach prawnych, czy według prawa cywilnego zostało ono poprawnie zawarte.

Każda sprawa sądowa wiąże się ze stresem oraz potrzeba znajomości prawa. Warto zastanowić się, czy w takich przypadkach nie powinniśmy wziąć adwokata, który prawidłowo sformułuje wniosek do sądu, pokieruje nas w kwestii zebrania dokumentacji oraz sprawi, że poczujemy komfort psychiczny. Pomoc prawną w sprawach majątkowych i rodzinnych oferuje Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Polaczy, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnieniu małżeństw, alimentacyjnych oraz w sprawach o podział majątku. Warto skorzystać z rad adwokata, który pokieruje nas w dalszym działaniu. Po prawomocnym orzeczeniu sądu musimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożeniu stosownego oświadczenia o unieważnienie małżeństwa. Jeśli z danego związku były dzieci, to unieważnienie małżeństwa nie dotyczy dzieci. One są wciąż dziećmi męża, chyba że wystąpił z wnioskiem do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. W związku z orzeczeniem przez sąd unieważnienia małżeństwa, małżonkowie wracają do stanu cywilnego sprzed zawarcia małżeństwa oraz ustaje wspólność majątkowa i roszczenia spadkowe. Niemniej jednak jeśli z tego związku są dzieci, to pomimo unieważnienia małżeństwa sąd orzeka o władzy rodzicielskiej oraz alimentach.

Przyczyny unieważnienia małżeństwa

Zawrzeć związek małżeński mogą osoby, które ukończyły 18 lat. Jedynie w przypadku gdy kobieta ukończyła lat 16, na taką decyzję musi zgodę wyrazić sąd opiekuńczy. Natomiast jeśli małżonkowie chcieliby unieważnić to małżeństwo, to mogą tylko i wyłącznie, gdy mężczyzna nie osiągnęli pełnoletności lub małżeństwo zostało zawarte bez zgody sądu przez kobietę, która ukończyła lat 16, przy czym powództwo będzie nieskuteczne, jeśli kobieta zaszła w ciążę.  

Uzasadnieniem unieważnienia małżeństwa są ponadto choroba psychiczna, niedorozwój emocjonalny, całkowite ubezwłasnowolnienie, wiek małżonków, wymuszenie ślubu na jednej ze stron, bigamia oraz małżeństwo zawarte przez krewnych, powinowatych w linii prostej. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do sądu okręgowego oraz wykazać podstawę prawną, do unieważnienia zawartego małżeństwa. Na decyzje sadu nie wpływa deklaracja woli obu stron do rozwiązania zawartego ślubu. Z wnioskiem takim mogą wystąpić zarówno małżonkowie, jak i również ich rodzice lub prawni opiekunowie oraz każda osoba, która ma w tym interes prawny.

Jedna z przyczyn unieważnienia małżeństwa może być bigamia, czyli zawarcie związku małżeńskiego przez osobę pozostająca w związku z kimś innym. W tym przypadku z wnioskiem do sądu może wystąpić również inna osoba, która ma w tym interes prawny.

Pozew o unieważnienie małżeństwa należy złożyć do sadu okręgowego wydziału cywilnego w miejscu ostatniego zamieszkania małżonków, przy czym, jedno z nich musi tam jeszcze przebywać. Jeśli wniosek dotyczy osoby, która nie była w stanie podejmować samodzielnie decyzji, albo decyzje podjęła pod przymusem, to musi go złożyć nie później, niż 6 miesięcy od chwili samodzielnego podejmowania decyzji. W innych przypadkach nie później niż przed upływem trzech lat od zawarcia małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa jest sprawa trudna, gdyż w zależności od przyczyny należy ową okoliczność udowodnić. Jeśli zawiązek małżeński zawarła osoba chora psychicznie, to opinię musi wydać biegły sądowy, który potwierdzi, ze faktycznie mamy do czynienia z chorobą.

Wróć